• slovak 
  • english 

Kontaktné údaje

Kancelária:

SPILLER PARTNER - REAS s.r.o. (SP-REAS)
Cukrová 14
813 39 Bratislava

Sídlo a korešpondenčna adresa:

SPILLER PARTNER - REAS s.r.o.
Studenohorská 57
841 03 Bratislava

E-mail: office@sp-reas.euoffice@spillerpartner-reas.eu

Ing. Ľubomír Nerad
CEO
Mobil: +421 903 554 474
Email: nerad@sp-reas.eu

Viktória Zorničková
Lease Assistant
Mobil: +421 904 648 842
Email: prenajom@sp-reas.eu

Natália Šultysová
Real Estate Manager
Mobil: +421 905 444 402
Email: sultysova@sp-reas.eu